היפה בנשים
היפה בנשים

בהשראת ספר של שפרה הורן

יום כיפור במחלקת יולדות
יום כיפור במחלקת יולדות
kala_17.jpg
kala_17.jpg
kala_24.jpg
kala_24.jpg
kala_11.jpg
kala_11.jpg