מסתכלות במראה
מסתכלות במראה
שתי חברות
שתי חברות
בבושקה אשה בתוך אשה
בבושקה אשה בתוך אשה
אחרי הרחצה
אחרי הרחצה
מביאות אוכל לדיאגו
מביאות אוכל לדיאגו
חברה דמיונית
חברה דמיונית
פרידה מצלמת את נירה
פרידה מצלמת את נירה
הבית של פרידה קאלו
הבית של פרידה קאלו
הבגידה
הבגידה